Bieksper
Anasayfa > Prosedürler
İptal/İade Koşulları

İade Talepleri: 6502 (eski 4077 ) sayılı kanun uyarınca tüketici niteliğini haiz KULLANICI yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve mesafeli hizmet sözleşmesinin kurulmasını takip eden 2 gün (48 saat) içerisinde iade edebilir. Ancak KULLANICI’nın onayı sonrasında ifa edilen hizmet sözkonusu olduğundan, hizmetin ifası sonrasında böyle bir iade hakkından söz edilemeyecektir.

İade talebi, e-posta veya yazılı olarak BİEKSPER'e yahut doğrudan bayi ve iş ortağı’na iletilebilir. BİEKSPER çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir.

BİEKSPER'e iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin BİEKSPER’e ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, BİEKSPER tarafından hizmet bedeli , ilgili kredi kartına iade edilecektir.

Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, BİEKSPER'in takdirinde olmak üzere, talepler değerlendirilecek ve olumlu görüş verilmesi halinde hizmet bedeli ilgili kredi kartına iade edilebilecektir. Ancak BİEKSPER bununla yükümlü tutulamaz. Her halukarda süresi aşılmış veya ifası gerçekleşmiş olan hizmetlere ait iade talepleri işleme alınmamaktadır.

Hizmetin ifa edilmesini takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde, KULLANICI, özelliklerini yazılı veya sözlü olarak öğrendiği ve ekspertiz yaptırmış olduğu aracın, bu özellikleri ile ekspertiz hizmeti sonucu elde edilen özellikler arasında OLDUKÇA BÜYÜK FARKLILIKLAR sözkonusu olduğu konusunda BİEKSPER’e bilgi vermesi halinde bu durum değerlendirmeye alınacak ve yukarıda sayılan şekilde bir tutarsızlık (bu tutarsızlıkların ne ölçüde ve ne şekillerde olacağı yine BİEKSPER tarafından belirlenecektir) olduğu sabit görülürse, KULLANICI’ya bedelsiz olarak bir defaya mahsus yeniden hizmet sunulacaktır.