Hasar ve Değerleme
HizmetlerimizOto Ekspertiz HizmetleriHasar ve Değerleme
4 Adımda Hasar ve Değerleme Hizmeti!
Kurumsal filo kiralama şirketlerine ait olan araçların teslimat durumlarının ve hasarlı bölümlerinin, dünya standartlarında belirlenmiş adil yıpranma koşullarına göre raporlanması ve tespit edilmesi işlemlerini kapsar. Ayrıca, akredite olmuş kuruluşlardan elde edilen çeşitli data’lar ile hasar tespit edilen bölümler ile ilgili çeşitli ücretlendirmelerin ve gider hesaplamalarının yapılması işlemlerini de kapsar.
01
Araç Teslim Alma
Kurumsal Filo kiralama şirketlerine ait olan kullanım ve sözleşme süresi dolmuş araçların en yakın Bieksper araç depolarına teslimatı sırasında oluşturulan araç teslim durumunu gösteren rapordur.
02
Hasar Tespiti
Dünya standartlarında belirlenmiş Adil yıpranma koşullarının kapsam dışında kalan hasarlı bölümlerinin tek tek tespit edilmesi ve bu hasarların yine akredite olmuş kuruluşlardan elde edilen datalar ile belirlenmiş fiyatlamalarla değer kaybı , onarım işçiliği gibi detay raporlarının oluşturulması işlemidir.
03
Hasarların Değer Fiyatlaması
Hasar tespiti ile belirlenen bölümlerin işçilik saat ücretlerinin, onarım sarf malzeme giderlerinin ve parça giderlerinin hesaplanması işlemidir. Bu işlemler dünya genelinde akredite olmuş kuruluşlardan elde edilen datalar ile oluşturulmaktadır.
04
Hasar Değer Raporu
Hasar tespiti ve hasarların detaylı fotoğraflarının fiyatlamaları ile birlikte sunulduğu kontrolü sağlanan aracın toplam değer düşüm maliyetinin hesaplandığı final raporudur. Bu rapor çalışmış olduğumuz Filo Kiralama şirketlerine müşterilerine tanzim etmeleri gereken değer kaybı toplam tutarı ile ilgili referans niteliğindedir.
01
Araç Teslim Alma
Kurumsal Filo kiralama şirketlerine ait olan kullanım ve sözleşme süresi dolmuş araçların en yakın Bieksper araç depolarına teslimatı sırasında oluşturulan araç teslim durumunu gösteren rapordur.
02
Hasar Tespiti
Dünya standartlarında belirlenmiş Adil yıpranma koşullarının kapsam dışında kalan hasarlı bölümlerinin tek tek tespit edilmesi ve bu hasarların yine akredite olmuş kuruluşlardan elde edilen datalar ile belirlenmiş fiyatlamalarla değer kaybı , onarım işçiliği gibi detay raporlarının oluşturulması işlemidir.
03
Hasarların Değer Fiyatlaması
Hasar tespiti ile belirlenen bölümlerin işçilik saat ücretlerinin, onarım sarf malzeme giderlerinin ve parça giderlerinin hesaplanması işlemidir. Bu işlemler dünya genelinde akredite olmuş kuruluşlardan elde edilen datalar ile oluşturulmaktadır.
04
Hasar Değer Raporu
Hasar tespiti ve hasarların detaylı fotoğraflarının fiyatlamaları ile birlikte sunulduğu kontrolü sağlanan aracın toplam değer düşüm maliyetinin hesaplandığı final raporudur. Bu rapor çalışmış olduğumuz Filo Kiralama şirketlerine müşterilerine tanzim etmeleri gereken değer kaybı toplam tutarı ile ilgili referans niteliğindedir.
01
02
03
04
Partner ağımızı sizin için gösteriyoruz

Avrupa’nın en büyük markalarıyla iş ortaklığı yapıyoruz!

Daha fazla